Veletrh mir stekla v Moskvě | 22.3. – 25.3.2021

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu MIR STEKLA v Moskvě ve dnech 22.3. – 25.3.2021.

Projekt ROZVOJ SPOLEČNOSTI PKI TEPLOTECHNA BRNO SPOL. S.R.O. PROSTŘEDNICTVÍM ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013377 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

MIR STEKLA trade fair in Moscow | 22.3. – 25.3.2021

Our company is part of the project below Participates in the MIR STEKLA trade fair in Moscow on 22.3. – 25.3.2021.

Project DEVELOPMENT OF PKI TEPLOTECHNA BRNO SPOL. S.R.O. THROUGH FOREIGN FAIRS CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013377 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

Veletrh mir stekla v Moskvě | 2.4. - 5.4.2019

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu MIR STEKLA v Moskvě ve dnech 2.4. - 5.4.2019.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

MIR STEKLA trade fair in Moscow | 2.4. - 5.4.2019

Our company is part of the project below Participates in the MIR STEKLA trade fair in Moscow on 2.4. - 5.4.2019.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

VELETRH KERAMBRIKTECH V MOSKVĚ | 29.1. - 1.2.2019

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu KERAMBRIKTECH v Moskvě ve dnech 29.1. - 1.2.2019.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

KERAMBRIKTECH trade fair in Moscow | 29.1. - 1.2.2019

Our company is part of the project below Participates in the KERAMBRIKTECH trade fair in Moscow on 29.1. - 1.2.2019.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

Numerický model rekuperátoru tepla

Společnost PKI - Teplotechna Brno, spol. s r.o. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem "numerický model rekuperátoru tepla". Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011574.

Cílem projektu je vytvoření detailního numerického modelu rekuperátoru tepla spalin odcházejících ze sklářské pece. Teplo horkých spalin bude v rekuperátoru využito pro předehřev nasávaného spalovacího vzduchu.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie.

GLASSTEC Düsseldorf | 23. - 26. 10. 2018

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu GLASSTEC Düsseldorf ve dnech 23. - 26. 10. 2018.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

GLASSTEC Düsseldorf | 23 - 26 October 2018

Our company is part of the project below Participates in the 25-st International exhibition GLASSTEC Düsseldorf | 23 - 26 October 2018.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

NECROPOLIS - TANEXPO 2018 v Moskvě |
17. - 19. 10. 2018

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu Necropolis - TANEXPO 2018 v Moskvě ve dnech 17. - 19. 10. 2018.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

NECROPOLIS - TANEXPO 2018 in Moscow |
17 - 19 October 2018

Our company is part of the project below Participates in the 26-st International exhibition "Necropolis - TANEXPO 2018" in Moscow on 17-19 October.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

Veletrh mir stekla v Moskvě | 28.5. - 31.5.2018

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu MIR STEKLA v Moskvě ve dnech 28.5. - 31.5.2018.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

MIR STEKLA trade fair in Moscow | 28.5. - 31.5.2018

Our company is part of the project below Participates in the MIR STEKLA trade fair in Moscow on 28 May - 31.5.2018.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

Projekt: IV - LABORATORNÍ STANOVENÍ KINETIKY ODPLYNĚNÍ MGO-C STAVIVA A NÁVRH OPTIMÁLNÍ PÁLÍCÍ KŘIVKY

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem poskytované služby je laboratorní stanovení kinetiky odplynění MgO-C staviva a návrh optimální pálící křivky. Dále budou v jednotlivých stádiích odplynění MgO-C staviv stanoveny základní materiálové a tepelně-technické parametry.

Projekt: NAVRŽENÍ TECHNOLOGIE TEMPEROVÁNÍ MGO-C STAVIV

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného návrhu projektu je navrhnout a odzkoušet technologii temperování/výpalu MgO-C staviv (organicky vázaných žáruvzdorných tvarovek) na teploty 600°C či vyšší, která zajistí odpaření 100% těkavých organických látek z těchto staviv. V rámci projektu budou vykonávány činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Projekt: VÝVOJ HOŘÁKŮ PRO VYSOKÉ PROVOZNÍ TEPLOTY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného návrhu projektu je navrhnout a odzkoušet plynové hořáky (prioritně na zemní plyn, alternativně na kapalná paliva) na provozní teploty 1 800°C, pracující s vysoce předehřátým spalovacím vzduchem (500-600°C). V rámci projektu budou vykonávány činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

VELETRH KERAMBRIKTECH V MOSKVĚ | 23.1. – 26.1.2018

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu KERAMBRIKTECH v Moskvě ve dnech 23.1. – 26.1.2018.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

KERAMBRIKTECH trade fair in Moscow | 23.1. – 26.1.2018

Our company is part of the project below Participates in the KERAMBRIKTECH trade fair in Moscow on 23.1. – 26.1.2018.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.

Veletrh mir stekla v Moskvě | 5.6. - 8.6.2017

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu MIR STEKLA v Moskvě ve dnech 5.6. – 8.6.2017.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

MIR STEKLA trade fair in Moscow | 5.6. - 8.6.2017

Our company is part of the project below Participates in the MIR STEKLA trade fair in Moscow on 5 June. - 8.6.2017.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.